تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
بنشین لحظه ای ، رو در روی من...


۱۷ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

شما هم مثل من ارزوهای ریز ریز دارین ؟ 

مثلا یکی از آرزوهام بازی با این ps4 ئه چیه... اَ این دسته دارا و اینا بود...

یا دوست داشتم از این هدست واقعیت مجازیا هست ! اَ اونا بزنم ببینم چه شکلیه...

خولاصه ما دیروز خونه دختر خاله جان بودیم و به مدد یک عدد گودزیلا همه اینها رو داشتن و من عشق کردم و به ارزوم رسیدم :))

اقو خیلی باحاله ! اگه یکی از اینا برا من بخرن من کلا پزشکی رو ول میکنم فک کنم :))) 


یادش ب خیر ... اون قدیما اتاری بود و سگا... من سگا داشتم پسر خاله ام اتاری... همیشه میرفتیم خونه های هم دعوا بود سرشون :)))  یه بازی قارچ خور بود و یه دونه هم اون جوجه تیغیه‌... میمردیم واسشون :)) 

این بچه های جدید خدایی دمشون گرم... چقدر امکانات دارن ننه 


دلژین ۹۶-۸-۲۸ ۲۲ ۲۹۸

دلژین ۹۶-۸-۲۸ ۲۲ ۲۹۸


سمفونی مردگان عباس معروفی، کتابی که فکر میکنم چیزی حدود ۸ سال پیش خوندمش...

و امروز تو کتاب خونه ام دیدم و دوباره دستم گرفتمش و دارم میخونمش...

برای سمفونی مردگان نقد و بررسی خیلی زیاده...

من از ۱ تا ۱۰ بهش ۱۰ میدم...

کتاب، کتابِ سنگینیه اما از نظر من اونقدر ارزش داره که دارم برای بار دوم میخونمش و قطعا بعد از ۸ سال خیلی چیزهای بیشتر و متفاوت تری ازش خواهم فهمید...

و صد البته که خیلی سلیقه ای هست :)


دلژین ۹۶-۸-۲۷ ۱۲ ۲۶۲

دلژین ۹۶-۸-۲۷ ۱۲ ۲۶۲


در شهر دانشجویی ۲ و خوابگاه به سر میبردم...

دیشب بعد از درمانگاه و جدا شدن از بچه ها که رفتن سمت شهر دانشجویی ۱ ، من موندم و حدود یک ساعتی برای خودم چرخ زدم تو شهر و بعد هم برگشتم خوابگاه ، کلی به مسئولش تاکید کردم که من بلیط دارم صبح زود از اینجا ! گفت نگران نباااش در خدمتیم، هستیم همیشه...

آقو خوب شد من ۴۵ دقیقه زودتر از اتاق زدم بیرون به قصد آژانس...

رفتم دیدم ای داد بیداد در خروجی خوابگاه بسته اس...

هیچ احدی هم نبود ...

اونقدر کوبوندم به در داد زدم...

هییییچ کس نبود...

یک ربع گذشت و من داشتم سکته میکردم ! 

چون اگر امروز نمیرفتم تهران دیگه نمیتونستم برم ! تعطیلاته و همه ی بلیط ها به فروش رفته... 

برای یک لحظه نشستم روی زمین... 

یه کم فکر کردم ...

یهو یادم افتاد که من از شماره ی آژانسی که داخل شهرک خوابگاهه عکس گرفتم ، سریع شماره رو گرفتم و موضوع رو به اون آقای پشت خط گفتم و کلی التماسش کردم که یه کاری برام بکنه ... زمان داره میگذره... 

دوباره بلند شدم و با تمام قدرت میکوبیدم به در خروجی ...

تو همین حین دیدم یه دختره خواب آلو با لباس تو خونه اومد میگه در بسته اس ؟؟؟ 

میگم آره...

خیلی ریلکس گفت ااااا... من بلیط دارم !!! 

گفتم برووو حاضر شووووو ! چرا همین جا ایستادی ؟؟؟؟؟؟ 

گفت باید برم یه خوابگاه دیگه وسائلم اونجاس!!!! (یه حالت شهرکه که ۵ تا ساختمون جدا داخلشه ) 

من داشتم سکته میکردم و میکوبوندم به در ! اونوقت این ریلکس ایستاده بود با لباس تو خونه و چشماش رو میمالید ! دلم میخواست عین تو فیلم ها دختره رو بلند کنم بکوبونمش تو شیشه بلکه هم دلم خنک بشه و هم شیشه ی در خروجی بشکنه و من برم...

تو همین حین هم مدام زنگ میزدم به اون آژانسه و مرده گفت نترس نترس من تو رو میرسونمت ! آروووم باااش من درستش میکنم...

خلاصه خدا خیرش بده رفت دم نگهبانی ، نگهبانی رو خبر کرد ... 

نگهبانی هم اومده بوده یکی از سرپرست های در ورودی شهرک رو خبر کرده بود... 

یهو دیدم که یکی از سرپرست ها از بیرون داره میاد سمت در ، از پشت شیشه در خروجی گفت من کلید این در رو ندااارم ، باید خانم فلانی رو پیدا کنید ! 

چند بار هم در رو سعی کرد باز کنه ولی نشد !! 

دلم میخواست بشینم زمین و گریه کنم ... 

بنده خدا سرپرست خوابگاه که دیشب بهم قول داده بود که خیالم راحت باشه و این جا همیشه یکی هست در رو باز کنه مدام از پشت در میگفت من معذرت میخوام ! من معذرت میخوااام ! 

قاطی کردم و داد زدم گفتم بسه فقط بهم بگو تو کدوم یکی از این ۶۰ تا اتاق میتونم اونی که کلید داره رو پیدا کنم ! اسمش چیه ! 

اسمش و گفت و گفت برو بلوک ۱ ... 

آقا من نمیدونم با چه سرعتی میدوییدم ...

رفتم بلوک ۱ و همون طبقه اول فریاد زدم خانممم فلاااانی !!!! خاااانمممم فلااانی !!!! 

یهو دیدم یه دختر پریشون و خواب از همون طبقه اول از یکی از اتاقها پرید بیرون ! 

گفتم تو فلانی ؟؟؟ 

گفت چی شدهه؟؟؟؟

گفتم کلید در دست تو ئه ؟؟؟؟ 

گفت در که بازههه ! 

گفتم نیییسست ! در بسته اس ! نه من تونستم بازش کنم نه سرپرست نه اون دختره ! 

گفت نه بااازه !

با یه غیظی نگاهش کردم گفتم خودت رو همین الان تکون بده و بیا اگه بلدی در رو باز کن!

رفتم دم در بلوک ۱ داد زدم به سمت دختر ریلکس؛ که میگه در بااازه بکش ببین میتونی باز کنی !!! من اومدم!!!

آقا دوباره دوییدم...

دختره ریلکس تونسته بود با کمک هل دادن سرپرست از اون طرف و کشیدن خودش در رو باز کنه...

چشمام دیگه انگار هیچ چیز نمیدید ! 

فقط دیدم دختر ریلکس دویید که بره تو خوابگاهش ...

منم دوییدم که برم دم در اصلی و آژانس سوار شم...

ساعت یک ربع به ۷ بود...

مطمئن بودم اینجا ایرانه و قطارم حتما تا ۷ و نیم تاخیر داره ! 

اما من آدم ایران نیستم گویا ! و همیشه عین احمق ها نیم ساعت زودتر از حرکت قطار تو ایستگاهم ! 

ولی باز با این حال استرس داشتم ! 

راننده ی آژانس دوید سمتم گفت تو بودی گیر کرده بودی ؟؟؟ 

میخواستم جلوش بزنم زیر گریه ! 

گفتم آره...

یهو کیسه تو دستم رو ازم گرفت و گفت بهت قول دادم میرسونمت ! بدووو ! 

منم پشت سرش دوییدم و سوار ماشینش شدم و رفتیم...

فکر نمیکردم اونقدر ایستگاه راه آهنش دور باشع ! هر ثانیه به ساعت نگاه میکردم...

راننده هم با سرعت زیادی میرفت...

ساعت ۷ شده بود...

حرکت من ۷ بود...

هنوز نرسیده بودیم...

تکیه دادم به صندلی ، شیشه ماشین رو دادم پایین ، باد خنک خورد توی صورتم ، یه نفس عمیق کشیدم و یهو زدم زیر خنده...

راننده یک لحظه فکر کرد دارم گریه میکنم :))

گفت چراااا گریه میکنی! 

اگر جا موندی من خودم میبرمت تهران ! 

یهو برگشت دید دارم میخندم !! :))

گفت تو که داری میخندی ! 

گفتم به این میخندم که تصور بسته بودن یک در و کلید نداشتن ، باعث شد نتونم اون در رو باز کنم ! نه من ! حتی سرپرست خوابگاهی که اون طرف میدونست در ایراد داره و کمی باید زور زد تا باز شه ... 

یاد این فیل هایی افتادم که از بچگی پاشون رو میبندن به درخت ، وقتی بزرگتر میشن ، طناب رو به پاشون گره میزنن ولی دیگه به درخت نمیبندن... ولی اون فیل عمرا تکون نمیخوره ، چون تصور میکنه نمیتونه حرکت کنه... 

نمیفهمه حتی اگر به درختم بسته بشه پاش به یک تکون میتونه حالا که بزرگ شده درخت رو از جاش در بیاره و حرکت کنه... 

و هم چنان میخندیدم و بی اختیار همه ی این ها رو بلند بلند و با خنده برای راننده گفتم ! 

رسیدیم ! 

ساعت ۷ و ۵ دقیقه بود...

راننده برگشت مبهوت نگاهم کرد و گفت چیزی نیست ! عصبی شدی فقط که این شکلی شدی ! :))) 

بنده خدا پیاده شد با من و اومد تو ایستگاه تا ببینه قطارم رفته یا نه...

قطارم تاخیر داشت تا ۷ و نیم...

پولش رو بهش دادم و کلی ازش تشکر کردم ...

بهم گفت اگر رفته بود من تا تهران میبردمت... 

از این به بعد کار داشتی به خودم بیا بگو دخترم...

و رفت... 

و منم ساعت ۷ و نیم سوار قطار شدم...

و الان تو راه تهرانم... 

....

+همیشه به هر در بسته ای خوردین اونقدر بکشینش شاید باز شه... هیچ وقت "فقط" منتظر کلید نمونین... دلژین ۹۶-۸-۲۵ ۲۶ ۳۱۴

دلژین ۹۶-۸-۲۵ ۲۶ ۳۱۴


اولین چیزی که توجه شما رو به خودش جلب میکنه نوشته ی روی جلد کتابه :
بهترین رمان عاشقانه ی سال 2016 
وخب قطعا فکر میکنید که واااااو (wow) پس خیلیییییی چیز توپیه...
نه ...
شما کاملا با یک کتاب معمولی، نویسنده ی معمولی و قلم معمولی رو به رو میشید...
اما ...
داستان و هدفِ اصلیِ کتاب اصلا کلیشه نیست ...
و به یک موضوع اجتماعیِ کمتر پرداخته شده ، میپردازه ... 
من مثل بانو نظرم اینه که هر کسی، خصوصا خانم ها بهتره که این کتاب رو قبل از ازدواج مطالعه کنن...
کتاب اونقدر جذاب هست که بشه به راحتی تمومش کرد و باعث میشه که شما به موضوع خاصی فکر کنید و شاید به شما در مدیریت کردن بخشی از روابطتون در حال و یا آینده بتونه کمک کنه... 
در کل از ۱ تا ۱۰ من به این کتاب امتیاز ۶ یا حتی ۷ رو میدم ... علت امتیاز بالایی که دادم روان بودن و داستان خوب اون هستش... 
و نکته ی آخر در رابطه با این کتاب این که خیلی مناسب هدیه دادن به خانم هاس... 
+عکس از گوگل 
+من هنوز فرصت نکردم متاسفانه نظراتتون رو پاسخ بدم و تایید کنم :) احتمالا آخر هفته ی دیگه ! ماااچ به لپ های همتون 

دلژین ۹۶-۸-۲۴ ۶ ۱۳۹

دلژین ۹۶-۸-۲۴ ۶ ۱۳۹


از اول تا آخرش بغض کردم و اشک ریختم....

برای ۲ ساعت این فیلم شما رو از دنیای خودتون جدا میکنه و میبره به شهرستان اندیمشک در سال های جنگ، کنار شیر زن ها... 

و با تک تک سلول هاتون حس و حال شیرزن های منتظر رو درک میکنین... 

توصیه میشه...

خیلی زیاد توصیه میشه...


دلژین ۹۶-۸-۲۱ ۱۷ ۳۲۱

دلژین ۹۶-۸-۲۱ ۱۷ ۳۲۱


سلامممممممممممممممممم

خب برمیگردیم به زندگی عادی خودمون :))

امروز خروخر (kherro kherr) رفتیم شهر دانشجویی دو و خروخر برگشتیم و با خستگی تمام تو شهر دانشجویی 1 امتحان دادم...

امتحان آسون نبود و خب مثل قبلی که خیلی خوب بود، خوب نشد :) اما نتیجه اش مهم نیست، مهم تموم شدنشه...

بعدش هم اومدم خونه از خستگی ولو شدم و سردرد و تهوع و فهمیدم که هوای آزاد خیابونم کم شده و به بهونه ی بلیط و دمپایی برای خودم و بانو و یک دست قاشق چنگال و در نهایت داروخانه راهی کوی و برزن شدم :))

و یک ساعت بعد با یک کیسه حاوی دو جفت دمپایی حمام برای خوابگاه،یک دست قاشق و چنگال بسیار ارزان قیمت، یک عدد ماست ایسلندی(خیلی خوبه بخورین)،و یک عدد شیر کاکایو از این مدل قدیمی طور ها ،یک شاخه نبات ،یک دست آینه و شعمدان...اااا اهممم چیزه ، همون اونا به جز نبات و آینه شمعدون و یک جفت بلیط رفت و برگشت به تهران ، به منزل بازگردیدم ( بمیرم برای اهل ادب که دارن الان با خوندن این چند خط بی محتوا شیک (shake) میشن :)) )

پوکیدم به خدا...

بله بله... قرعه افتاده تو فال این ماه ما که کلا تو جاده باشیم :)) بریم شهر دانشجویی 2 و تهران و ...

به من باید بگن دلژینِ جاده هااا...

از همه ی اینها بگذریم میرسیم به فیلم و کتاب که فیلم و کتاب خونم بدفرم اومده پایین... :))

خب برای حسن شروع کار در حال دانلود فیلم ویلایی ها هستم برای امشب :) امیدوارم که خیلییی خوب باشه.....

و خب...

3 انتخاب کتاب دارم  :

1/و کسی نماند جز ما

2/ریگ روان

3/آتش بدون دود

...

خب خب من اولی رو انتخاب میکنم چون امانته از سمت بانو زودتر بخونمش :))

و میام میگم که چطور بوود...

+ماجراهاای خوابگاه از 2شنبه شروع مییییشووود :دیدلژین ۹۶-۸-۲۰ ۱۰ ۱۶۲

دلژین ۹۶-۸-۲۰ ۱۰ ۱۶۲


حال این روزهای من... مدت زمان: 4 ثانیه 
امروز دومین ظهری بود که وقتی از خواب بیدار میشم همین ریختیم :))
در حدی که صدامم در نمیاد...
دیروز اونقدر صدام در نمیومد و صدام داغون بود که بانو اولش پشت تلفن ترسیده بود :))) 
عوضش دیروز و امروز رو تقریبا استراحت کردم...
بریم برای ۳ روز خوندن و بعد امتحان پارت آخرِ اطفالِ ۱۵ واحدی و یه ۱۵ روز نفس و سکنی گزیدن در شهر دانشجوییِ ِ *۲* :)) 


دلژین ۹۶-۸-۱۶ ۱۲ ۳۰۱

دلژین ۹۶-۸-۱۶ ۱۲ ۳۰۱


یعنی تو زندگیم هیچ حسی خوشآیند تر از اون لحظه که برگه ی امتحان رو میدم و میام بیرون نیست :) 

مهم هم نیست هیچ وقت امتحان چجوری بوده ، اون حسِ خوبِ رهایی، همیشه هست... اگر امتحان خوب باشه که دیگه خیلیییی بهتره... 

:) 

دیشب قاطی کرده بودم ... از ساعت ۶ صبح دیروز من بیدار بودم تا الان ...

شب اومدم بخوابم مگه خوااابم میبرد ؟؟؟ 

چشمام بسته بودن ولی این مغز بیدار بیدار بود و داشت برای خودش داد و بیداد میکرد... 

نمیدونم تا به حال خواب در حین بیدار بودن مغز رو تجربه کردین یا نه ؟ بدترین اتفاق ممکنه !

خلاصه که بعد از گذشتِ ۱۴ ماه از دوره ی استاژریم که همه شب هاش ریلکس بودم ، دیشب استرس من رو در نوردیده بود ... :))

آخر هم ساعت ۳ بلند شدم و درس خوندم تا برم سر امتحان ... 

در حدی قاطی کرده بودم که اگر میتونستم رفته بودم یک سره راه آهن و برگشته بودم تهران از همونجام غیر حضوری انصرافم رو میدادم :))) 

ولی خب ...

امتحان رو دادم و خیلی هم خوب شد فکر میکنم و دوباره به آغوش عاشقیتِ پزشکی برگشتم... :)) 

احتمالا یه ۳ شب دیگه هم برای امتحان بعدی قاطی کنم و بعدش دیگه میره تا ۲۰ روز :)) 

+این حس رهایی از امتحان برای همه مشترکه؟؟؟


دلژین ۹۶-۸-۱۵ ۱۷ ۳۰۲

دلژین ۹۶-۸-۱۵ ۱۷ ۳۰۲


آقو ما دیروز امتحان عملی داشتیم ...

هیچی منم نفر اول داوطلب شدم که برم ...

استاد صدام کرد وارد یه اتاق شدم ، گفت اینجا ۶ تا اتاق داره ! بعد از ۶ امین اتاق میری از اون ور بیرون ...

آقو ما نگاه کردیم دیدیم یا ابالفضل ! تونل وحشته ! ته نداره انگار ...

همین حین استاد داشت برگه میداد دستم که ییهو در سمت راستم باز شد ! دیدم یا خود خدا یه موجود ۲ متری(مانکن یه آقا) خوابیده رو تخت بیمارستانی ! گفتم یا بسم الله ! مگه بخش اطفال نیست!من با این غول چی کار باید بکنم !!! 

ییهو در سمت چپم هم باز شد ! دیدم اونجا هم یه خانم ۲ متری رو تخت خوابیده ! رو در هم نوشته احیا ! 

هیچی تو ذهنم آماده بودم تا استاد کرنومتر زد بپرم رو تخت احیا کنم :))) 

هیچی آقو ، استاد کرنومتر رو زد گفت برو تو اتاق اول همون که اقا ۲ متریه خوابیده بود ، وارد شدم سر چرخوندم دیدم، یه میز ۱ در ۱ گذاشته گوشه اتاق، با یه ماکت نوزاد درب و داغون روش و یه برگه هم چسبونده به میز ! ۲ تا سوال که تشریحی جواب بنویسیم :/  ! 

تو دلم فحش دادم این چجور عملیه آخه سوال تشریحی با این بند و بساط...

آقو ما ۱ خط ننوشته بودیم که استاد داد زد دکتر ۲ دقیقه زمانت رفت ! 

قشنگ حس این مسابقات تلویزیونی رو داشتم...

کلهم مغزم هنگ بود نمیدونستم چی بنویسم :)))

هیچی آقو ما رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به اتاق ۳ که اتاق احیا نوزاد بود ! 

اونم تشریحی :/ داشتم مینوشتم سریع کیسی که سوال داده بودن که استاد اومد تو اتاق گفت نشون بده چی کار میکنی ! هیچی ما هم یه نمه نشون دادیم این کورنومترم دست استاد بود ، :)) گفت ولش کن ولش کن ، بقیه اش رو بنویس و دوید رفت بیرون :)))) 

امتحان استانداردشون تو حلقم ! 

بعد از اون رفتم اتاق معاینه گوش که اتاق ۴ بود ، (همه معاینات با ماکت ها انجام میشه) ، هیچی معاینه کردم ، یه دستمال کاغذیم استاد چپونده بود تو گوش که مثلا ما بگیم جسم خارجی داره :))) همون حین که داشتم مینوشتم ، دیدم از اتاق ۳ که رو به رو بود و یکی دیگه از هم کلاسی های آقا ، اون تو داشت امتحان میداد ، صداهای مخوف میاد :)) انگار داشت یه چیزی میکوبوند به میز ! گفتم خدایا این داره چیکار میکنه !! هیجانی هم شده بود از خودش صدا در میداد :))) 

منم تو اتاق معاینه گوش از خنده کف زمین بودم :)))

هیچی آقوووو... رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به اتاق آخر ! یه ماکت گذاشتن که کلا از کمر به پایین نداره ... دست وبالم نداره ! این ماکت از خودش صدا در میده :))البته صدای قلب و ریه که با گوشی مخصوصش گوش میدی... گوشی هاشم لامصب انگار تیغ گذاشته باشی تو گوشت کلا گوش رو میپوکونه از بس سفته ! 

آقو ما گوشی رو گذاشتیم هرچی گوش میدادیم این صدا نداشت ! 

داد زدم استاد این صدا نداره ! 

گفت چرا داره ! 

گفتم به جون خودم خاموشه بیا روشنش کن ! 

اومده بعد ۲ دقیقه میگه اااااا آرههه خاموشه ‌... بعد دم در اتاق ایستاده ، من و مانکنم ته اتاق ! از اونجا کنترلش رو میزنه که روشن شه  :/ 

گفتم استاد بیا جلو این روشن نمیشه از اونجاااا :))) 

هیچی اخر روشنش کرد و صداهایی که شنیدم رو نوشتم و خلاص...

از اتاق ۶ اومدم بیرون و رفتم به سمت راهرو ی خروج و از تونل وحشت خارج شدم :))

نکته خوبش استقبال خروجی بود که خانم مسئول skill lab با یه لبخند تا بناگوشی ادم رو بدرقه میکرد... :)) 

+گفتم شما رو هم در طنز و وحشت تجربه ی دیروزم سهیم کنم :)) برم برا امتحان تئوری بخونم...

واویلا :)) دلژین ۹۶-۸-۱۴ ۱۱ ۲۹۲

دلژین ۹۶-۸-۱۴ ۱۱ ۲۹۲


امروز روز پول خرج کنون بود...
طبق معمول وقتی پولی میرسه دستم سریع خرجِ خرید های سنگینی که لازم دارم میکنم :)) 
و خب نتیجه این شد که تا آخرِ آذر ماه بودجه ی اندکی برام مونده :)) دیگه با بانو کلا میخوایم بریم روزه بگیریم هیچیم نخوریم :)) 
ساعت ۷ شب بود ، دیدم پیاز ندارم برای نهار فردام...
باز کردن پنجره و خوردن هوای تازه توی صورتم همان و ۱ ساعت بیرون بودن و قدم زدن در یک هوای ملس و خوش بو به بهانه ی خرید پیاز همان و با یک خروار کیسه برگشتن به خونه همان :))) :))) 
+تو اداره ی پست امروز صبح حسابی عصبانی شدم و یه کوچولو هم داد و بیداد کردم ! اما دلم با وجود اومدن رییس اونجا خنک نشد ! برای گرفتن ۱ پاکت ناقابل و چسبوندن سه تا دونه تمبر من ۴۵ دقیقه تو پست بودم و هیچ کس بهم توجه نمیکرد ! منم قاطی کردم... 
+مدیونین فکر کنین که من امتحان دارم و امروز واسه خودم گشتم :)))
+خدایا من ازت یه چیزی میخوام... میشه جورش کنی ؟؟ :) 


دلژین ۹۶-۸-۱۱ ۱۵ ۲۸۳

دلژین ۹۶-۸-۱۱ ۱۵ ۲۸۳


۱ ۲

بسم الله الرحمن الرحیم
وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ...
با مهربانی وارد شوید...


نویسندگان